Giới thiệu về công ty

Công ty Sunrise.,Ltd xin kính chào quý khách:

Sunrise là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoạt động với phương châm: Khách hàng là tất cả, lợi ích của cổ đông luôn được chú trọng, lợi ích của người lao động được đặc biệt quan tâm, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của ngành và của đất nước.

Đối với Khách hàng: Chúng tôi cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở tư vấn và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo, chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

Đối với Nhân viên: Chúng tôi luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập ổn định, đặc biệt quan tâm đến sự trung thành, cống hiến vì sự phát triển của công ty. Đảm bảo người lao động thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề, đảm bảo được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hoá…

Đối với Cổ đông: Chúng tôi luôn chú trọng và nâng cao giá trị cổ phiếu, duy trì mức cổ tức tăng cao hàng năm…

Đối với Ngành và Đất nước: Chúng tôi cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, luôn đề cao và tuân thủ đường lối chỉ đạo và chính sách quản lý của toàn ngành và của Chính phủ góp phần bình ổn thị trường thép trong nước, luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.

TẦM NHÌN - CHIẾN LƯỢC

Công ty SUNRISE,. LTD tham vọng trở thành nhà sản xuất và kinh doanh thép tầm cỡ tại Việt Nam và khu vực:
  • Phát triển sản xuất công nghiệp là nòng cốt
  • Duy trì vị trí cạnh tranh của Doanh nghiệp chủ đạo
  • Đẩy mạnh các dự án đầu tư liên ngành
  • Đào tạo nhân lực tiêu chuẩn, chất lượng toàn cầu
  • Khai thác mạnh mẽ thị trường nước ngoài
  • Đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia và khu vực

Dự án đã thực hiện