Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Chi tiết Mô tả sản phẩm
Sản phẩm mới ra mắt
Sản phẩm cùng loại

Dự án đã thực hiện